Diagnostické přístroje:

Rentgen (RTG) - patří mezi diagnosticky nejvyužívanější přístroje, je nepostradatelný zejména při zobrazování kostí a orgánů v hrudní dutině. Při průchodu RTG paprsků skrz zvíře je záření různými tkáněmi různou měrou pohlcováno, což se zobrazí na citlivé vrstvě rentgenového snímku. Nejméně záření propustí kosti, nejvíce vzduch - na snímku jsou kosti nezbarvené, zatímco ostatní tkáně jsou různě intenzivně tmavé a volný prostor kolem zvířete (vzduch) je úplně černý. Měkké tkáně jsou na rentgenovém snímku méně kontrastní, pro jejich zobrazení je často používán spíše sonograf. RTG záření může být pro živočichy (včetně člověka) škodlivé, proto práce s ním podléhá přísným bezpečnostním podmínkám. Rentgenový přístroj, který používáme, splňuje všechny bezpečnostní normy, podléhá pravidelným testům a jeho provoz je schválen Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Stěny RTG místnosti jsou pokryty předepsanou vrstvou baryové omítky, oboje dveře jsou chráněny olověnými deskami, což zaručuje nepropustnost pro rentgenové záření. Osoba, držící zvíře pod rentgenem nesmí být těhotná, musí být starší 18 let a chráněna olověnou zástěrou.
Zakoupen v roce 2005 za cca 200.000 Kč

Pro nás již nepostradatelným pomocníkem při rentgenování je automat na vyvolávání RTG snímků - výrazně urychluje a usnadňuje získávání RTG snímků. Kvalita snímku vyvolaného automatem je výrazně lepší než u stejného snímku vyvolávaného ručně. Spotřeba vývojky a ustalovače je při vyvolávání snímků automatem nižší, čímž se šetří životní prostředí. Zakoupen v roce 2000 za cca 200.000 Kč.

Skiaskop - je součástí rentgenu a funguje na stejném principu, s tím rozdílem, že prosvícená část těla není zobrazena na snímku, ale přímo se pozoruje na obrazovce. Používá se pouze vyjímečně v případech, kdy je např. nutné rentgenologicky sledovat pohyb.

Ultrasonograf (SONO,ECHO) - slouží k zobrazování měkkých tkání. Na základě odrazů ultrazvuku od rozhraní tkání vzniká na monitoru obraz. Tento obraz připadá laikovi jako pouhé zrnění, ale zkušený sonografista z něj dokáže mnohé vyčíst. Ultrazvuk je na rozdíl od rentgenového záření pro organizmus naprosto neškodný, takže sonografické vyšetření nepředstavuje pro zvíře ani majitele žádnou zdravotní zátěž. Sonografem se vyšetřují zejména orgány dutiny břišní, jako jsou játra, žlučník, ledviny, močový měchýř, děloha, prostata apod., dále pak srdce, kde umožňuje zobrazit pohyb srdečního svalu v reálném čase. Ultrazvukové vyšetření není technicky možné při zastínění orgánů vzduchem, srstí (nutno oholit) a při nadměrné obezitě, kdy jsou orgány zastíněny tukem. Zakoupen v roce 1998 za cca 650.000 Kč.

Echokardiograf - speciální ultrazvukový vyšetřovací přístroj určený k vyšetření srdce. Je optimalizován pro co nejkvalitnější zobrazení srdce. Výměnné sondy umožňují vyšetření celé škály pacientů - od štěňat a koťat po obří plemena psů. Dopplerovské vyšetřovací techniky umožňují diagnostku srdečních vad, průtoku a abnormalit toku krve v srdci a velkých cévách. Současný záznam EKG stopy usnadňuje a zpřesňuje měření. Vyšetření jsou zaznamenávána a archivována na DVD pro eventuální srovnání v budoucnu. Umožňuje diagnostiku srdečních onemocnění na špičkové úrovni.

Elektrokardiograf (EKG) - obecně známý přístroj, který u zvířat stejně jako u lidí zaznamenává elektrickou aktivitu srdce, čímž nám umožňuje diagnostikovat řadu srdečních vad, zejména arytmií.

Endoskopy - máme celkem dva flexibilní endoskopy (o průměrech cca 5 a 9 mm), kterými lze vyšetřit dýchací a zažívací trakt zvířat prakticky všech velikostí. Používá se k diagnostice cizích těles nebo patologických změn v dýchacích cestách, žaludku a střevech. Endoskopické vyšetření je poměrně časově náročné, provádí se v celkové anestezii a je třeba, aby byl pacient připraven (např. k vyšetření tlustého střeva - kolonoskopii, musí být střevo vyprázdněné 36 hodinovou hladovkou, předvečer vyšetření projímadlem a v příslušný den klystýrem).

Zařízení na měření krevního tlaku - funguje na principu Dopplerova jevu. U zvířat nelze měřit tlak stejnou metodou jako u lidí, a proto je zvláště cenný v diagnostice hypertenze, časté nemoci zejména u starších koček. Zakoupen v roce 2002 za cca 15.000 Kč.

Analyzátor krve Reflovet - přístroj, který dokáže udělat během několika minut biochemický rozbor krve. Umožňuje na počkání zjistit stav metabolizmu, správnost funkce některých orgánů (játra, ledviny…); je neocenitelným pomocníkem v diagnostice mnoha chorob. Zakoupen na jaře 2003 za cca 120.000 Kč

Hematologický analyzátor Vet abc - dokáže během několika minut stanovit krevní obraz a diferenciál. Zakoupen 2004 za cca 375.000 Kč

Glukometr - diabetici se vyskytují nejen mezi lidmi, ale i mezi zvířátky. Pomocí glukometru stanovíme hladinu glukózy v krvi za několik sekund, což může (nejen) diabetikovi mnohdy zachránit život.

Fonendoskop - obecně známý nástroj každého lékaře sloužící k poslechu zvuků uvnitř zvířete (srdce, plíce …) .

Otoskop - spíše nástroj než přístroj. Je to jakési malé kukátko s osvětlením, jehož pomocí můžeme prohlížet vnitřek zvukovodu ucha, dívat se do krku, do pochvy …

Ophtalmoskop - je používán k pozorování očního pozadí

Tonometr - jemný přístroj používaný k měření nitroočního tlaku

Odstředivka (centrifuga) - slouží k rychlému oddělení jednotlivých složek tekutin pomocí odstředivé síly. Zkumavka se vzorkem (krve, moči …) se vloží do odstředivky a po několika minutách "točení" se na jejím dně usadí těžší (tuhé) částice a nad nimi zůstane tekutina. Stočením zkumavky s krví získáme na dně krevní buňky (krvinky) a nad nimi sérum, ze kterého lze stanovit hladiny různých látek. Obdobně z moči získáme na dně sediment obsahující buňky a jiné nerozpustné částice (krvinky, buňky z povrchu močových cest, baktérie, krystalky močových kaménků, u samců spermie …)

Laboratorní mikroskopy - jejich pomocí hledáme například parazity ve vzorcích získaných z kůže a srsti zvířete; ve vzorcích odebraných z různých útvarů a orgánů zjišťujeme typy přítomných buněk a přítomnost či nepřítomnost nádorových buněk; v močovém sedimentu hledáme krystalky močových kamenů a stanovujeme jejich složení - každý druh krystalizuje do jiného (mnohdy velmi krásného) tvaru. Dále často provádíme cytologické vyšetření vzorků získaných z různých změn, nádorů, kožních problémů atp.Přístroje důležité pro chirurgii a léčbu:


Ultrazvuk na čištění zubního kamene - tento přístroj zná téměř každý z ordinace svého zubaře. Zubní kámen je odstraňován pomocí ultrazvuku vysílaného hrotem přístroje, kterým se přejíždí po zubech. Hrot je chlazen slabým proudem vody, která zároveň uvolněný zubní kámen odplavuje. Vzhledem k nepříjemnému zvuku je u psů pro odstranění zubního kamene nutná narkóza.

Inhalační anestézie - vlastníme tři přístroje (malý a dva velké) pro inhalační anestézii. Inhalační formu (narkotikum je vdechováno ve směsi s kyslíkem) anestézie volíme zejména pro delší operační zákroky, zákroky s nutnou umělou ventilací a u problematických pacientů (vyšší věk, špatná funkce některého orgánu, epilepsie…). Také lze tento přístroj využít ke kyslíkové terapii u hospitalizovaných pacientů s dýchacími potížemi.

Pulsní oxymetr s kapnometrem - monitoruje pacienta při anestézii. Měří nasycení organizmu kyslíkem, frekvenci a kvalitu pulsu a sleduje vydechovaný oxid uhličitý. Výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost anestezie. Zakoupen v roce 2000 za cca 70.000 Kč.

Elektrokauter SMT BM 120 VET s možností bipolárního režimu- vysokofrekvenční chirurgický generátor, využívající tepelného efektu vysokofrekvenčního proudu na tkáň ke koagulaci a řezání. Slouží k chirurgickému odstraňování nežádoucí tkáně a zastavování krvácení. Zakoupen v roce 2002 za 33.000,- Kč a k němu příslušenství cca za 10.000,- Kč.

Pneumatická turbínová vrtačka Minos HS - slouží k frézování kostí, zejména při operacích páteře. Zakoupena v roce 2002 za cca 40.000 Kč.

Chirurgická vrtačka Mini-Driver - neocenitelný pomocník při ortopedických operacích. Slouží k řezání, vrtání a frézování kostí, zavádění drátů do zlomených kostí. Zakoupena v roce 2001 za cca 180.000 Kč.

Operační mikroskop - velký stojanový mikroskop používaný při jemné chirurgii, zejména při očních zákrocích.

Zubní vrtačka - slouží k vrtání a frézování tvrdých tkání (zejména zubů), místo vrtáku do ní lze upnout nástavec na broušení nebo leštění zubů.

"ESSEDA MINI" pneumatický stomatologický set, který obsahuje mikromotor, turbínu a stříkačku voda-vzduch. Umožňuje perfektní provádění jak zákroků profylaktických - vyleštění povrchu zubů po odstranění zubního kamene gumovým kotoučem, tak i terapeutických - plomby, korunky. V budoucnu počítáme i s prováděním ortodontických procedur.

Odsávačka - slouží k odsátí většího množství tekutiny z těla zvířete. Tekutina se v hrudní či břišní dutině může nahromadit následkem choroby (některé srdeční vady), nebo může být do těla vpravena úmyslně - například při výplachu břišní dutiny při některých operačních zákrocích.

Sterilizátory - slouží ke sterilizaci operačních nástrojů, roušek a jiného materiálu. Máme jeden horkovzdušný a tři parní sterilizátory (autoklávy). Ve sterilizátoru jsou předměty po stanovenou dobu vystaveny vysoké teplotě, v horkovzdušném působí horký suchý vzduch, v autoklávu horká pára pod tlakem (ke stejně kvalitní sterilizaci pak stačí kratší doba a nižší teplota).

Některé přístroje a pomůcky nemusí být zrovna určeny pro léčení zvířat a přesto se bez nich neobejdeme:

Počítače - dnes již nepostradatelný pomocník většiny lidí. Nám pomáhá v léčení zvířátek zejména databáze klientů, kde má každé zvířátko svou kartu a v ní zaznamenáno vše, co jsme mu kdy prováděli, takže si majitel nemusí téměř nic pamatovat …

Holicí strojky - holíme jimi srst před operačním zákrokem nebo sonografickým vyšetřením, dále okolí různých poranění (aby srst nebránila hojení a nebyla znečišťována sekretem rány), znečištěnou a slepenou srst hospitalizovaných zvířat, někdy je také třeba zvíře oholit z terapeutických důvodů (kožní choroby).

Vysoušeč vlasů (u nás spíše srsti) - hospitalizovaná zvířata je někdy třeba koupat a potom je musíme i řádně vysušit, aby nenastydla.

Elektrické výhřevné podlážky - když se zvířátko nedokáže zahřát samo, hřejivá podlážka mu pomůže. Kromě toho máme v hospitalizaci kotce s termostatem řízeným vyhříváním podlahy.Automatická pračka - hospitalizovaná zvířátka musí ležet vždy na čistých dekách (i když s některými je to opravdu těžké).

<< zpět

 
                                                           © 2002 Barbora Pejšová